Thursday, January 24, 2008

salah jalur

Asyik bersepeda motoran dan melihat pemandangan disepanjang perjalanan. Lihat kanan dan kiri tiba-tiba ada rambu (Jalur roda dua) begitu bunyinya, ahh daripada ditilang....???

No comments: