Friday, January 25, 2008

cara menanam yang baik

Sedang apa pak??! o.. o..O beli bibit mangga ya.., DUK!! DUK!! DUK!! kok dalam sekali pak mau buat nanam bibit apa mau buat kolam ikan pak?!!, 5 tahun kemudian hasil bisa dilihat.
**pernah dimuat diharian pagi Jawa Pos.

No comments: